Breaking News

Nabi , Rasul dan Malaikat Allah

Sesungguhnya dalam segi pengertian, tidak ada bedanya antara Nabi dan Rasul. Keduanya adalah hamba pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dari-Nya.Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi, namun Rasul mendapatkan wahyu melalui Malaikat secara langsung dan ia melihat serta berbicara langsung dengan Malaikat wahyu.

Nama - Nama Nabi :
 • Nabi Adam a.s.
 • Nabi Idris a.s.
 • Nabi Nuh a.s.
 • Nabi Hud a.s.
 • Nabi Saleh a.s.
 • Nabi Ibrahim a.s.
 • Nabi Luth a.s.
 • Nabi Ismail a.s.
 • Nabi Ishaq a.s.
 • Nabi Ya’qub a.s.
 • Nabi Yusuf a.s.
 • Nabi Ayub a.s.
 • Nabi Zulkifli a.s.
 • Nabi Syu’aib a.s.
 • Nabi Musa a.s.
 • Nabi Harun a.s.
 • Nabi Daud a.s.
 • Nabi Sulaiman a.s.
 • Nabi Ilyas a.s.
 • Nabi Ilyasa a.s.
 • Nabi Yunus a.s.
 • Nabi Zakaria a.s.
 • Nabi Yahya a.s.
 • Nabi Isa a.s.
 • Nabi Muhammad SAW
Nama - Nama Rasul Yang Mendapat Gelar Ulul Azmi Antara Lain:
Ulul Azmi merupakan Nabi dan Rasul pilihan dari sekian banyak Nabi dan Rasul, gelar ini diberikan hanya kepada Nabi dan Rasul yang memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan yang amat sangat luar biasa dalam menjalankan amanah Allah untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi ini.
 • Nabi Nuh A.S.
 • Nabi Ibrahim A.S
 • Nabi Musa A.S.
 • Nabi Isa A.S.
 • Nabi Muhammad SAW.

PENGERTIAN MALAIKAT ALLAH SWT

Malaikat adalah makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah,  Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya (nuur), berdasarkan salah satu hadist Muhammad, “Malaikat telah diciptakan dari cahaya.”

Nama - Nama Malaikat Dan tugasnya :
 1. Malaikat Jibril  bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT.
 2. Malaikat Isrofil / Izrofil bertugas meniup sangkakala penanda hari kiamat telah tiba.
 3. Malaikat Izroil / Isroil / Maut bertugas mencabut nyawa.
 4. Malaikat Rokib / Rakib / Raqib / Roqib  bertugas memcatat segala perbuatan amal baik atau kebajikan seseorang.
 5. Malaikat Atit / Atid bertugas mencatat segala perbuatan buruk, bejat dan dosa seseorang.
 6. Malaikat Mungkar / Munkar bertugas menanyakan seseorang di alam kubur mengenai segala perbuatannya semasa hidup di dunia.
 7. Malaikat Nakir bertugas menanyakan seseorang di alam kubur mengenai segala perbuatannya semasa hidup di dunia. Sama dengan malaikat Munkar.
 8. Malaikat Mikail  bertugas memberikan dan menyampaikan rejeki / rizki.
 9. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga.
 10. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka.

0 Komentar

© Copyright 2022 - ADIBA.ID